4.- 6. klasse

4.- 6. klasse
Onsdager kl 18.30-19.30. Trening for 4.-6.klassinger. 3.klassinger som kan svømme kan også være med på denne gruppa. Prøver å starte med en leikaktivitet hver gang. Ellers er det fokus på svømming og kast og mottak av ball. Ca 15-20 min spill, og avsluttes med 5 min leiketid.

7.- 10. klasse

Onsdager kl 17.30-18.45. Trening for 7.-9.klasse.
Her er det både svømmetrening, teknikk og taktikk trening. Avsluttes med ca 20min spill hver gang. 6.klassinger kan også prøve seg på denne treningen dersom de ønsker det.

Junior og senior

Torsdager kl 19.30-21.30 og søndager kl 15.30-17.30 er det trening for de som er 13 år og eldre. Helt opp til senior. Det er heller ikke noe i veien for at 6. og 7.klassinger er med på denne gruppa.