Styret

Styret i vannpoloklubben består av:
Harriet Engesvik, leder, mob 90945956, e-post: engesviksagmo@online.no
Per Terje Høyen, nestleder
Siw Storø, kasserer
Anita Svoren Sellæg, sekretær
Gry Marie Indermo, styremedlem/ foreldrerepresentant
Benjamin André Eid, styremedlem/ utøverrepresentant