Styret

Styret i vannpoloklubben består av:
Harriet Engesvik, leder, mob 90945956, e-post: engesviksagmo@online.no
Siw Storø, kasserer og nestleder
Kine Mjønes, sekretær
Inga Storø, styremedlem/utøverrepresentant